Vårt mål for BBBU prosjektet, og tiltakene er å forsterke arbeidet med å inkludere flere barn og ungdom i forskjellige fritidsaktiviteter i vårt lokalmiljø. Dette i samarbeid med Hauketo ungdomsskole, Prinsdal skole og Hauketo idrettsforening (HIF). Vi samarbeider også med Hauketo og Prinsdal Fritidsråd som består av 21 lag og foreninger, der også Lions Club Oslo/Hauketo er en del av. I dette arbeidet vil vi også søke å styrke skolens arbeide med trivsel, og dermed øke tilstedeværelsen for elever som sliter med høyt fravær. 

Prosjektet startet i 2019.

BBBU består av en styringsgruppe med 1 representant fra begge skolen og fra HIF. Prosjektet ledes av Dagfinn Malnes og Zouhair Sahnoun fra Lions.

Prosjektet har fått frivillighets midler fra Bydel Søndre Nordstrand, og i tillegg har vår Lions klubb bidratt med midler.

Aktiviteten som vi har gjennomført, som også fortsetter er: Svømme undervisning av minoritets elever ved Hauketo skole. Her har over 40 elever som har bestått svømme undervisning. Det er Neptuns Barn svømme skole som har ledet undervisningen.

Svømmeundervisningen forgår svømmehallen på Hauketo skole.

I samråd med elevrådet på begge skolen ønsket de seg sjakk bord og bordtennisbord.

Dette er bord som står ute.

 Sjakk bord til begge skolene og HIF

Vi tar sikte på å ha svømmeundervisning i høst og vinterferier.

I et møte på Prinsdal skole var vi med i en styringsgruppe som skulle utarbeide til nytt skole bibliotek. Intensjonen med nytt bibliotek skulle være et godt tilbud til elever, både i skoletid og etter skoletid. Hele lokalet skulle pusses opp. Innkjøp av nye bøker, ansette en hadde ansvaret for biblioteket, samt til leksehjelp.

FAU sto for oppussingen av lokalet. Det ble kjøpt inn reoler bord stoler nye bøker, spill etc.

Det magiske skole biblioteket sto ferdig i april 2022. Dette blir flittig brukt også etter skoletid.

Her fikk skolen midler fra Sparebank stiftelsen, Lions og av frivillighetsmidler fra Søndre Nordstrand.

        

"Det magiske skolebiblioteket".     Åpningen av det magiske skole biblioteket

I tillegg samarbeider vi med FAU til tilrette legge ute området på Prinsdal skole til bl.a. parsell dyrking og uteområdet bak skolen (Otersletta)

I samarbeid med HIF og Hauketo skole ble det etablert et Boot Camp tilbud i skoleferier. Boot Camp er ett lavterskel tilbud til både jenter og gutter. Dette er primært rettet mot de som ønsker alternativ til lagidrett.

I 2022 har vi vært med å etablere innebandy for jenter i samarbeid med HIF. Dette ble så populært at det var mange gutter som ønsket å bli med. Her ble det kjøpt inn utstyr og drakter.

 Og uken før skolestart har HIF ball skole for de fra 8 -15 år. Her er det som regel 200-300 jenter og gutter som er meldt på. Lions er en del av sponsorene. I 2021 sponset vi bl.a. 10 boble baller, noe som ble meget populært.

   

Boble baller er populært Ballskolen på vei til Tusenfryd

I 2021 ble en speider gruppe opprettet i Hauketo og Prinsdal. De er så heldig at leie det gamle skytterhuset som står på den gamle skytterbanen av Bydel Søndre Nordstrand.

I dag har de over 40 speider som er medlemmer. Det er både jenter og gutter.  Speider trengte midler til oppussing av skytterhuset. Vi støttet speideren med midler fra BBBU prosjektet til å utbedre det elektriske anlegget.

   

Dette prosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten støtte av frivillighets midler fra Bydel Søndre Nordstrand, selv om Lions Club Oslo/Hauketo bidrar med en tredjedel.

Prosjektet vil fortsetter.

Vårt motto: Det er Bedre å Bygge Barn og Unge enn å reparere voksne.