Frivillige jobber iherdig for en bedre bydel

Frivillige jobber iherdig for en bedre bydel

Publisert av Tom Thoresen den 08.11.23. Oppdatert 12.11.23.

Satser på barn og unge 

Her er link til artikkelen i Journalen: https://journalen.oslomet.no/red-8/2023/11/frivillige-jobber-iherdig-for-en-bedre-bydel

I bydelen operer også frivillighetsorganisasjonen Lions Club. For å hjelpe Prinsdal Toppåsen skole selges det fyringsved i store sekker. Tom Thoresen er klubbpresident for Lions Club Hauketo. Sammen med andre frivillige hos Lions har de allerede solgt over halvparten av de til sammen 1685 sekkene  med fyringsved. Klubben samarbeider med skolekorpset, som får del i inntektene fra vedsalget. 

 

En container fylt med fyringsved som selges av Lions Hauketo. Foto: Privat.

 

ー Korpset var villig til å hjelp oss, da får man del i overskuddet. Pengene fra vedsalget går til frivillig aktivitet. Hva de ulike klubbene satser på, varierer. Vi fokuserer på barn og ungdom, forteller Tom Thoresen. 

 

Klubbpresident Tom Thoresen i aksjon for å selge fyringsved til gagns for Lions Hauketo og Prinsdal Toppåsen skolekorps. Foto: Privat.

 

Hos Lions Hauketo er det barn og unge som står i sentrum. De har blant annet bidratt til innkjøp av nye bøker og oppgraderingen av biblioteket til Prinsdal skole. I år var det høstferietilbud der barn fikk muligheten til å tilbringe to dager hos Langedrag Naturpark. 

For tiden samarbeider de med lokale skoler og foreninger i prosjektet “Bedre å Bygge Barn og Unge”. Målet med prosjektet er å inkludere flere av lokalmiljøets barn og unge i fritidsaktiviteter.  

ー Mange barn her kan ikke svømme. Gjennom Neptuns Barn svømmeskole, tilbys det svømmeundervisning, forklarer Tom.  

Vera Østenheden, leder av Hauketo og Prinsdal Fritidsråd, kan bekrefte samarbeidet med Lions. Støtte til Hauketo Idrettsforening har gjort det mulig å holde en såkalt ballskole, der barn kan delta gratis i en ukes tid med ballsport. Litt over 300 barn deltok i år. 

Ikke lenger den glemte dal 

ー Det å drive frivillig arbeid krever mye av medlemmene. Folk har andre prioriteringer som skole, idrett, jobb, barn, og lignende. Da har man mindre tid til frivilligheten. Det er kanskje den største utfordringen, sier Tom Thoresen. 

ー Men vi satser på godt samarbeid med andre organisasjoner og ser hva vi kan gjøre, legger han til.

 

Frivillige hjelper til med vedsalget. Foto: Privat.

 

Vera Østheden forteller at det gjennom årene har vært vanskelig å nå frem med søknader om støtte. Hauketo og Prinsdal Fritidsråd består av 17 foreninger, inkludert Lions, som gikk sammen for å fremme det de kalte “den glemte dal”. Prosjektet Bedre å Bygge Barn og Unge får støtte fra bydel Søndre Nordstrand, men en tredjedel av støtten kommer fra Lions. 

ー Det har vært satsning på bydelen, men fokuset har vært på Holmlia, Mortensrud og Bjørndal. På bydelsmøter profilerer vi oss og jobber med andre frivillige organisasjoner. Vi er mer på kartet enn tidligere, forteller Tom Thoresen. 

Da bydelsutvalget ble invitert til et møte hvor foreningene kunne fortelle om deres aktiviteter og gjøre seg synliggjort, skal BU-lederen ha blitt overrasket over hvor mange foreninger som fantes i del-bydelen, forteller Vera Østheden i en e-post. Hun avslutter med: “Vi er ikke lenger ‘den glemte dal’.”