Om oss

Lions Club Oslo/Hauketo ble stiftet 1969 og er en del av Lions Club Norge og dermed Lions Internasjonal.

Klubben har sitt virke i Hauketo/Prinsdal og andre deler av Søndre Nordstrand i over 54 år.

Lions er gode venner som hjelper andre, og møter behov i sine lokalsamfunn. Internasjonalt er det rundt 1,4 millioner medlemer i over 200 land og geografiske områder som deltar aktivt i frivillig arbeid.

Vi er alle forskjellige, men vi deler en felles oppfatning - samfunnet er hva vi gjør det til. Når du blir med i Lions, blir du også med i et globalt nettverk av hjelpende hender.

Lions oppgaver

Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

H.M. Kong Harald er vår høye beskytter siden 1958.

Lions mål:

  • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
  • Fremme en god samfunnsånd.
  • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
  • Forene medlemmer i vennskap og gjensidig forståelse.
  • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.
  • Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
  • Arbeide for en høy allmenn standard inne alle yrker.

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i vårt nærområde

Lions Club Oslo/Hauketo ønsker å gi støtte og hjelpe de som mest trenger det mest, enten i egen regi eller gjennom bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge og eldre i vårt nærmiljø.

Vi gir 100 prosent av innsamlede midler til aktivitet.

Når vi samler inn penger til humanitære formål, har vi et ufravikelig prinsipp; alle de innsamlede midlene skal uavkortet gå til formålet.

Drift av organisasjonen betales av en liten medlemskontingent.

Prosjekt vi vil fremheve

Siden 2019 har vi drevet prosjektet Bedre å Bygge Barn og Unge (BBBU) sammen med Hauketo- og Prinsdal skole. Hauketo idrettsforening /HIF) og Hauketo speidergruppe. I dette prosjektet har vi arbeidet  med å inkludere barn og unge i forskjellige fritidsaktiviteter i vårt nærområde. Prosjektet er finansiert med innsamlede midler og med støtte fra Bydel Søndre Nordstrand.

 Nye medlemmer

Vi jobber aktivt i vårt nærmiljø, derfor søker vi hele tiden etter nye medlemmer som kan bidra aktivt i vårt arbeid for barn, unge og eldre.