Om oss

Lions Club Oslo/Hauketo ble stiftet 1969 og er en del av Lions Club Norge og dermed Lions Internasjonal.

Klubben har sitt virke i Hauketo/Prinsdal og andre deler av Søndre Nordstrand i over 54 år.

Lions er gode venner som hjelper andre, og møter behov i sine lokalsamfunn. Internasjonalt er det rundt 1,4 millioner medlemer i over 200 land og geografiske områder som deltar aktivt i frivillig arbeid.

Vi er alle forskjellige, men vi deler en felles oppfatning - samfunnet er hva vi gjør det til. Når du blir med i Lions, blir du også med i et globalt nettverk av hjelpende hender.

Lions oppgaver

Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

H.M. Kong Harald er vår høye beskytter siden 1958.

Lions mål:

  • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
  • Fremme en god samfunnsånd.
  • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
  • Forene medlemmer i vennskap og gjensidig forståelse.
  • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.
  • Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
  • Arbeide for en høy allmenn standard inne alle yrker.

Lions Club Oslo/Hauketo er engasjert i vårt nærområde

Lions Club Oslo/Hauketo ønsker å gi støtte og hjelpe de som mest trenger det, enten i egen regi eller gjennom bidrag til lokale lag og foreninger. Våre aktiviteter dreier seg om å være tilstede og vise personlig omsorg. Lokalt støtter vi barn, unge og eldre i vårt nærmiljø.

Vi gir 100 prosent av innsamlede midler til aktivitet.

Når vi samler inn penger til humanitære formål, har vi et ufravikelig prinsipp; alle de innsamlede midlene skal uavkortet gå til formålet.

Drift av organisasjonen betales av en liten medlemskontingent.

Prosjekt vi vil fremheve

Siden 2019 har vi drevet prosjektet Bedre å Bygge Barn og Unge (BBBU) sammen med Hauketo- og Prinsdal skole. Hauketo idrettsforening /HIF) og Hauketo speidergruppe. I dette prosjektet har vi arbeidet  med å inkludere barn og unge i forskjellige fritidsaktiviteter i vårt nærområde. Prosjektet er finansiert med innsamlede midler og med støtte fra Bydel Søndre Nordstrand.

 To typer medlemskap
Lions tilbyr altså mange aktiviteter for deg som vil bidra til frivillig arbeid. Men først må du ta et valg. Vil du bli et tilknyttet medlem i Lions Club Norge eller vil du være et aktivt medlem i en klubb der du bor?

Som tilknyttet medlem i Lions Club Norge blir du med på noe helt nytt i Lions!

Du kan melde deg rett inn, men forplikter deg ikke til å delta på flere aktiviteter og møter enn du selv vil – du bidrar med det du kan. På sikt er tanken at du kan velge å motta invitasjoner til møter, seminarer, kurs og dugnader fra andre i Lions, og være en ekstra-ressurs for Lionsklubbene. 

Dette medlemskapet passer for deg som gjerne ikke har så mye tid til frivillig arbeid akkurat nå, men som gjerne vil støtte organisasjonen og holde kontakten. Som tilknyttet medlem får du også bli med på å forme det nye konseptet som allerede har vekket interesse hos Lions internasjonalt. Hvis du vil! 

Jeg er interesserte i medlemskap i en lokal klubb

En av pilarene for frivillig arbeid i Lions International er å styrke lokalsamfunn. De lokale klubbene er selve motoren i vår organisasjon. Lionsklubben er i høy grad autonom og bestemmer selv sine aktiviteter, og alle bidrar til fellesprogrammer og -prosjekter.

I en lokal Lionsklubb får være med å planlegge og arrangere møter, innsamlinger, prosjekter og dugnader. Du får også tilbud om  kurs og samlinger. Som aktivt medlem kan du være delegat for klubben på distriktsmøter, riksmøter og internasjonal convention. De fleste klubber har medlemsmøter en gang i måneden.

De aller fleste Lionsklubber i Norge er åpne for alle som ønsker å bli medlem.

I Norge har vi ca. 340 klubber med rundt 7800 medlemmer, kvinner og menn i alle aldre, og du finner oss i de fleste kommuner. Du kan fylle i skjemaet under så vil vi hjelpe deg med å spørre en lokal klubb. Du også ta direkte kontakt.
Her er kan du finne 
en klubb der du bor.