OSLO VBU – Velferdstiltak for barn og unge

 

Over 40 000 barn lever i det som kan defineres som "fattige kår" i Oslo. Selv om antallet variere fra bydel til bydel, ser det ikke ut til at tiltakene som settes inn er gode nok. Antallet barn i denne gruppen øker år for år. Disse barna får ikke de opplevelser vi normalt ønsker å gi våre barn.

I 2016 startet Lions klubbene i Oslo prosjektet OSLO VBU.

Her ønsker vi å hjelpe barn og unge, samt deres familier og aleneforsørger i en vanskelig situasjon.

 OSLO VBU tilbyr opplevelser o.l. for barnefamilier/enslige med barn som ikke har økonomisk mulighet for ferieturer etc.

OSLO VBU har siden sommeren 2017 gjennomført over 100 arrangementer.Til sammen ca. 4000 deltagere. Alle aktiviteter foregår i regi av Lions, men kan også være samarbeidsprosjekter med andre, som Turistforeningen, Frigo (Friluftsentret i Gamle Oslo) samt bydeler, skoler etc. Oslo VBU mottar støtte fra flere bydeler i Oslo, deriblant vår Bydel Søndre Nordstrand.

Vi har fått støtte av Sparebank1- samt Gjensidigestiftelsen. Dette har gjort at man kunne arrangere turer til Bjørneparken, Langedrag, og Oscarsborg o.l. Det er arrangert skirenn og det er delt ut julepresanger. Her har man god kontakt med barnevernet og NAV som sitter med informasjon om hvem som kan trenge en tur. Tilbakemelding har vært veldig positive.

Kontakt person: Zouhair Sahnoun

Epost: zousa@online.no

                  

 

 

 

 Et hjelpeprosjekt i bydelene Nordstrand,

    Søndre Nordstrand

 og Østensjø

                                                                         VELFERDSTILTAK FOR BARN OG UNGE

SONE VBU (Velferdstiltak for Barn og Unge)

Dette er et prosjekt i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Formålet er å yte akutt økonomisk hjelp til barn og unge i alderen 2 – 18 år. Det kan være barnefamilier eller enslige forsørgere med vanskelig økonomi, eller unge som uforskyldt har kommet i en vanskelig situasjon.

Hjelpen skal kunne gis raskt og søknader behandles anonymt for alle med unntak av komiteens leder og kasserer.

Det kan søkes om støtte for barn/ungdom til aktiviteter de ikke kan være med på fordi familien eller den enkelte ikke har økonomi til dette.

Hjelpen kan omfatte klær, skolereiser, mat, opplevelser, utstyr og lignende. Vanligvis utgjør støtten opp til ca. tre tusen kroner, uten at noen absolutt grense er satt. Komiteen gir ikke ren pengestøtte.

Her har vår klubb et godt samarbeid med Barnevernet, NAV og skoler i vår Bydel Søndre Nordstrand.

 

Kontakt person: Vera Østenheden

Epost: loestenh@online.no